Escoitar

Xerencia Municipal de Urbanismo

Convócase o Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na sala de reunións da sede da Xerencia, o día 07 de abril de 2005, ás 9,30 horas en primeira convocatoria, e media hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da referida relación.

mércores, 6 abr 2005
De conformidade co establecido no artigo 11.1 dos estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, a seguinte:

ORDE DO DÍA:


1. ACTA ANTERIOR (17.03.05)

DEBATE SOBRE ASUNTOS DE COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

2. RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA RECEPCIÓN OBRAS URBANIZACIÓN DA U.A. II DO PERI II-03 CASTRO CASTRIÑO (23025/250)

ASUNTOS NOS QUE O CONSELLO TEN COMPETENCIA RESOLUTIVA:

3. APROBACIÓN PROVISIONAL DE AXUDAS PARA A REHABILITACIÓN:

a) ELEMENTOS COMÚNS NA RÚA ELDUAYEN Nº 8 A (177/431)

b) ELEMENTOS COMÚNS NA RÚA REAL Nº 14 (179/431)

c) VIVIENDA NA PRAZA DE ARGÜELLES, 8-4º (218/431)

4. APROBACIÓN DEFINITIVA DE AXUDAS PARA A REHABILITACIÓN:

a) ELEMENTOS COMÚNS NA RÚA SANTA MARTA Nº 36 A (203/431)

b) VIVENDA NA RÚA CÁNOVAS DEL CASTILLO Nº 12-8º A (216/431)

5. DAR CONTA DE RESOLUCIÓN XUDICIAL: SENTENZA DO 24.02.05 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 02/4942/01 INTERPOSTO POR D. NICOLÁS ALBERTE MEIXENGO CONTRA DESESTIMACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN RELATIVO Á APROBACIÓN DEFINITIVA DO PROXECTO DE COMPENSACIÓN DO PEPRI III-02 FINCA DO CONDE.- INADMITE O RECURSO

6. DAR CONTA DE EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS A RESOLVER POLA VICEPRESIDENCIA DA XERENCIA, POR DELEGACIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

1. 29055/422.- SANLUSA SANTIAGO SL
2. 51684/421.- PROMOTORA JALPAZ SRL
3. 52053/421.- MANUEL ALONSO RODRIGUEZ
4. 52139/421.- 0 RINXELA S.L.
5. 52527/421.- SANLUSA SANTIAGO SL
6. 46188/421.- RIVAMARTI PROMOTORA S.L.
7. 49121/421.- MANUEL RODRIGUEZ DARRIBA
8. 49777/421.- JOSE LOPEZ VAZQUEZ
9. 27694/422.- FORMAVIGO SL
10. 27997/422.- BAÑOS FILMS SL
11. 25241/422.- SUPERMERCADOS CHAMPION SA
12. 27863/422.- MARIA ESTHER SUAREZ MARTINEZ
13. 29129/422.- CONCEPCION LAMAS VAZQUEZ
14. 28080/422.- DEL JEQUE SL
15. 44542/421.- SUPERMERCADOS CHAMPION SA
16. 49692/421.- FORMAVIGO SL
17. 50115/421.- MARIA ESTHER SUAREZ MARTINEZ
18. 50606/421.- DEL JEQUE SL
19. 29107/422.- ARTURO CARRERA BARCIELA
20. 28880/422.- INFORHOUSE SL
21. 27911/422.- CARPUAN 2002 SL
22. 25142/422.- ANFACO
23. 26774/422.- VODAFONE ESPAÑA S.A.
24. 25969/422.- TRANSPORTES OTERO GOMEZ

7. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS